Михайлови Трейд

Работим добре, защото имаме всичко! Работим бързо, защото можем!

Сериозният партньор в търговията с бързо оборотни стоки!

Работно време и регламентирани почивки за всички работещи в офис Михайлови Трейд:

Понеделник - Петък: 07.30 - 16.30ч; регламентирани почивки: от 10.00 до 10.15ч, от 12.30 до 13.00ч, от 15.00 до 15.15ч

Събота: 07.30 - 15.00ч;

Неделя: почивен ден!